Adres
Moerbeilaan ong

3833 AW, Leusden

€ 487.500,-

DEZE INSCHRIJVING IS GESTOPT.

Namens de gemeente Leusden mogen wij u bouwgrond aan de Moerbeilaan te koop aanbieden.

PERCEEL
Het perceel is ca. 1950 m2 groot. Het wordt in zijn geheel aangeboden maar ook kan ook verkocht worden als twee percelen van elk ca. 975 m2. Bedrijventerrein Larikslaan is een kleinschalig terrein met een compacte uitstraling. De bedrijven presenteren zich naar de Groene Zoom, Larikslaan en Olmenlaan. De verkavelingsopzet is orthogonaal en sluit aan op de omgeving. De bebouwing in het deel Oost is kleinschalig van karakter en heeft een flexibele verkaveling.

Binnen de bestemming Bedrijventerrein zijn de volgende voorzieningen toegestaan:
– Functieaanduiding: bedrijven van milieucategorie 1 en 2 (zie lijst in bestemmingsplan)
– Maatvoering: maximale hoogte 8 meter en maximum bebouwingspercentage 70%.

De uitgangspunten voor de inrichting van de kavel(s) en de beeldkwaliteit van de bebouwing staan in het beeldkwaliteit plan bedrijventerrein Larikslaan, d.d. 21 oktober 2015

Verder informatie via ons kantoor of kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl

LOCATIE
Het perceel bouwgrond is gelegen aan de Moerbeilaan. Dit perceel wordt in zijn geheel aangeboden of in twee gelijke delen. Dus inschrijven kan voor het totaal of voor een kavel van ca. 975m2, De kavel(s) zijn gelegen aan de rand van Leusden dicht bij de oprit van de A28 met directe aansluiting op kruispunt Hoevelaken en de A1 richting Amsterdam en Apeldoorn. Het perceel is omsloten door al gevestigde bedrijven zoals ASB BANDEN, AFAS, ARAG, FEIKEN, Pajuk Optiek en in aanbouw Bouwbedrijf Menkveld.

VERKOOPPROCES
De gemeente heeft besloten het perceel bouwgrond te verkopen door middel van een openbare inschrijving. Op basis van dit document kunnen partijen direct een inschrijving doen. Wilt u zich inschrijven voor de bouwgrond dan dient u te voldoen aan de criteria. Deze criteria zijn te verkrijgen via ons kantoor.

De partijen die aan alle voorwaarden voldoet en de koopprijs kunnen betalen worden als potentiële koper voorgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Het college heeft de bevoegdheid de uiteindelijke keuze te maken. De verkoop start eind juni 2022 en de biedingen moeten voor 1 oktober 2022 binnen zijn. Na gunning aan de koper kan de overdracht vervolgens, met inachtneming van de voorwaarden in de koopovereenkomst, op korte termijn plaatsvinden.

VERKOOPPRIJS VAN DE KAVEL
De vaste verkoopprijs van de kavel is vastgesteld op € 250,– per m2 excl. BTW en exclusief overige kosten. Kosten voor de overdracht zijn voor rekening van de koper.

INFORMATIEVERSTREKKING
Geïnteresseerden dienen zich te melden bij Den Daas Vastgoed & Taxaties BV te Leusden en zich in te schrijven als geïnteresseerde. Dat kan via info@ddvt.nl of bellen naar 085-8223545

Ingeschreven geïnteresseerden voor de percelen ontvangen van Den Daas Vastgoed & Taxaties alle documenten behorende bij de verkoop. Daaronder vallen in ieder geval:
– Criteria die horen bij het verkoopproces;
– Concept koopovereenkomst met bijlagen;
– Inschrijfformulier;
– Kadastrale gegevens;
– Verkennend bodemonderzoeken;
– Bestemmingsplan;
– Beeldkwaliteitsplan;
– Kavelpaspoort;
– Verkoopkaart van de kavel;

Mocht er gaandeweg de procedure nieuwe informatie zijn, worden alle geïnteresseerden direct daarvan op de hoogte gesteld

Overdracht
Status
Status
Ingetrokken
Koopsom € 487.500,-
Bouwkenmerken
Soort object
Bouwjaar
Bouwvorm
Bouwvorm
Niet van toepassing
Indeling
Woonoppervlakte
Parkeergelegenheid
Parkeerpl. niet overdekt
Parkeerpl. overdekt
Interesse in een bezichtiging?