Adres
Melkweg 2-4

3712 BH, Huis Ter Heide

€ 1.395.000,-

Te koop Maatschappelijk vastgoed / mogelijk herontwikkelingsobject

De locatie betreft het object van circa 838 m2 VVO plaatselijk bekend Melkweg 2-4 te Huis ter Heide gelegen op eigen grond op één kadastraal perceel van ca 1.771 m2 in een bosrijke omgeving. Momenteel wordt 518 m2 van dit object verhuurd aan Bink Kinderopvang B.V. als kinderdagverblijf. Het geheel is nu verhuurd voor een periode van 10 jaar. De huurprijs bedraagt € 90.000 vrij van B.T.W.

Vloeroppervlak
Het vloeroppervlak per unit bedraagt 838 m2 VVO / BVO 917 m2 uitgemeten volgens NEN2580.
Voor exacte indeling verwijzen wij u naar de tekeningen. Bovengenoemd metrage hebben wij opgemaakt uit de NEN-2580 meting zoals vermeld op de plattegrondtekeningen. Een eventueel verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) zal geen verschil hebben voor de koopprijs.

Bestemming
De gronden van de locatie hebben ingevolge het vigerende bestemmingsplan “Sterrenweg 2011” gedeeltelijk de Enkelbestemming “Groen” en gedeeltelijk de Enkelbestemming “Verkeer”. In 2013 heeft de gemeente een kruimelvergunning verleend waardoor deze locatie gedeeltelijk als kinderdagverblijf én gedeeltelijk als dagbestedingslocatie mag worden gebruikt.

Herontwikkeling.
De locatie biedt in de toekomst, door zijn prachtige ligging in woonwijk en de stedenbouwkundige omgeving, mogelijkheden voor transformatie/herontwikkeling.

Parkeren
Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de omgeving aanwezig.

Vraagprijs
De vraagprijs voor dit object bedraagt € 1.395.000,— k.k.

Kadastrale gegevens
Gemeente ZEIST, sectie C 1960 groot zijnde 17 are en 71 centiare

Opleveringsniveau
Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as is, where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering met alle aan het object verbonden rechten en plichten, alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig soort, waaronder die met betrekking tot technische, bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten van het object. Koper aanvaardt uitdrukkelijk het risico voortvloeiende uit de ‘as is, where is’ koop en levering, in verhuurde staat.

Contact met verkoper, huurder en bezichtigingen
Het is gegadigden uitdrukkelijk niet toegestaan om in contact te treden met verkoper en met de huurders van te verkopen onroerende zaak. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het verkochte niet zonder afspraak van binnen kan worden bekeken, op uitdrukkelijke wens van de huurders en eigenaar.

Uitsluitend de door verkoper/makelaar aangewezen kandidaten krijgen na de toestemming de gelegenheid om het object van binnen te bezichtigen. Dit zal gebeuren op nader vast te stellen dagen.

Zekerheidstelling
Koper zal een bedrag gelijk aan 10% van de koopprijs storten op een door verkoper op te geven bankrekeningnummer, uiterlijk 14 dagen na definitieve overeenstemming. In plaats van storting van een waarborgsom kan koper ook een aan verkoper gerichte bankgarantie tot eenzelfde bedrag doen stellen, een en ander zoals te doen gebruikelijk.

Aanvaarding
In overleg

Goedkeuring
Verkoop vindt plaats onder voorbehoud van gunning door verkoper, verder informatie is te verkrijgen bij Den Daas Vastgoed &
Taxaties BV

Alhoewel deze tekst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld kunnen noch verkoper nog Den Daas Vastgoed & Taxaties BV aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden dan wel voor verwachtingen gebaseerd op deze tekst en de tekst en informatie in bijbehorende documenten, welke als vrijblijvende informatie dient te worden beschouwd.

Overdracht
Status
Status
Ingetrokken
Koopsom € 1.395.000,-
Bouwkenmerken
Soort object
Bouwjaar 1961
Bouwvorm
Bouwvorm
Bestaande bouw
Indeling
Woonoppervlakte
Parkeergelegenheid
Parkeerpl. niet overdekt
Parkeerpl. overdekt
Interesse in een bezichtiging?